- نام : مسعود * 2 - نام خانوادگی : * 3 - آدرس الکترونیک : * * 4 - آدرس پستی : * 5- تلفن همراه : * 6 - کد ملی : * لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید: * 1- دعای سحر از کدامیک از معصومین (ع) نقل شده است؟ 1- امام حسن مجتبی (ع) 2- امام علی (ع) 3- امام باقر (ع) 4- امام صادق (ع) * 2- بهترین ماه در قرآن کدام ماه ذکر شده است ؟ 1- ماه رجب 2- ماه محرم 3-
دسته ها :
دهم 6 1388 12
X